KOTANIEMI.com

    

» Ajankohtaista

 

 

 

 

 

 

MAATILA, KOTANIEMI

TILAN HISTORIA

Tila sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Martikkalan kylässä. Tilan historia ulottuu 1940-luvun lopulle. Karjalasta, Salmin kylältä evakkoon lähtenyt Nikolai Judin saapui Martikkalaan, jossa hänelle lohkaistiin Kotaniemen asutustila. Tila kasvoi umpimetsää, ei valmista peltoa, ei mitään...

Pellot oli raivattava itse sen aikaisilla menetelmillä. Oli rakennettava talo, navetta, aitta ym. tarvittavat rakennukset.

 

Tuotantosuunnitelmat ovat aikojen saatossa muuttuneet. Maidontuotantoa kesti 1990-luvun puoleenväliin saakka, jonka jälkeen viljeltiin viljaa aina vuoteen 2010. Koska viljan viljely ei ollut kannattavaa, piti keksiä jotain uutta. Vuonna 2011 tilalle muutti taas karjaa ja tällä kertaa liharotua. 7 Ylämaankarjan hiehoa (Highland Cattle). Samalla pellot laitettiin kasvamaan heinää ja koko tuotanto siirrettiin luomuun. Kannattavuus parani näillä keinoilla huomattavasti. Ylämaankarja ja luomu on todettu hyväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Nurmiviljelyn, laidunnuksen ja nautojen ansiosta tila on elävöitynyt.

 

NELJÄS SUKUPOLVI

Tilaa isännöi 4. sukupolvi ja viides on kasvamassa. Isäntänä tilalla on Samuli, joka tilanpidon lisäksi työskentelee omassa konepalveluyrityksessään, metsäkoneiden ja kaivinkoneiden parissa. Tilan emäntä Marianne työskentelee tilan ulkopuolella oman alan töissä ja on koulutukseltaan Laboratorioanalyytikko (AMK). Perheeseen kuuluu myös kolme lasta.