KOTANIEMI.com

    

» Ajankohtaista

 

 

 

 

 

 

HIGHLAND, YLÄMAANKARJA

TILAN ELÄIMET

Tilamme on pieni ja eläinten lukumäärä on myös haluttu pitää maltillisena. Laumassa on vähän eläimiä ja jokainen niistä on yksilö. Panostamme toiminnassamme tuotteiden laatuun ja eläinten hyvinvointiin, emme määrään.

 

Tilallamme laiduntaa kahdeksan emolehmää, siitossonni ja vaihteleva määrä vasikoita ja lihasonneja. Syntyneet hiehovasikat myydään eteenpäin ja sonnivasikat jäävät lihatuotantoon.

Ravinnokseen karja saa luonnollista korsiravintoa ja heinää sekä lisäravintona kivennäisiä luomuna. Lauma laiduntaa vaihtelevasti pelloilla, luonnonlaitumilla sekä metsässä. Ylämaankarja soveltuu mainiosti maisemanhoitajaksi ja näin luonnonlaitumet pysyvät siisteinä ja rannat puhtaina.

Kesäisin eläimillämme on mahdollisuus vilvoittautua vedessä.

Vasikat kulkevat laumassa luonnollisesti emänsä mukana aina vieroitukseen asti. Sonni hoitaa laumahierarkiaa ja pitää emolehmät aisoissa. Eläimet ovat vapaina aidatuilla alueilla eikä niitä sidota kiinni (ellei lääkitseminen tai muut hoitotoimenpiteet sitä vaadi). Lihasonnit elävät omassa laumassaan jossa on vaihteleva määrä 1-3-vuotiaita sonneja.

Vasikat syntyvät keväällä tai kesän kynnyksellä. Poikiminen sujuu yleensä ilman ihmisen apua mutta tarpeen tullen emää autetaan poikimisessa. Syntymän jälkeen emä hoitaa vasikkansa ja paria seurataan, jotta nähdään että vasikka saa maitoa ja huolenpitoa.

RODUN HISTORIA

Rodun juuret löytyvät Skotlannista. Vaadittiin hyvä eläin joka kestää hyytäviä olosuhteita ja pystyy laiduntamaan karuissakin oloissa. Rodun ominaispiirteet ovat paksu turkki ja isot sarvet. Se on karaistunut karuihin olosuhteisiin.

LIHA

Ylämaankarjan liha on vähärasvaista ja mureaa. Maultaan liha on tavaomaisen naudan lihaa riistamaisempi. Highlandin liha on vähäkolesterolista, rasvakoostumus lihassa on hyvä ja se on tasaisesti jakautunutta. Vähärasvaisuuteen vaikuttaa osittain se että eläimellä on paksu nahka joka toimii hyvänä eristeenä. Rasvakerrosta ei tarvitse kasvattaa suojaksi ja pitkä turkki suojaa eläintä myös talven viimassa. Ravinto on luonnollista, eikä eläintä lihoteta teollisella rehulla tai sille sopimattomalla viljalla.

» Lihamyynti


» Eläimet:

Siitossonni

Emolehmät

Vasikat

Lihasonnit